(7) Kontakt

 

Wyjazdy i sprawy ogólne: 

korona@pozahoryzonty.org

 

Kontakt dla Uczestników/czek:

Ewa Biel tel. + 48 888 226 303

 

Kontakt dla Wolontariuszy/ek:

Ania Stępień tel. +48 695 424 649

 


Fundacja „Poza Horyzonty” – Razem na szczyty
Adres: Lanckorona 101, 34-143 Lanckorona

Nr konta (BZWBK): 85 1090 1665 0000 0001 1968 0194

 

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy II edycji projektu Razem Na Szczyty

Jeśli chcesz dołączyć jako uczestnik lub wolontariusz do ekipy projektu Razem Na Szczyty i wspólnie z nami zdobyć 28 najwyższych szczytów w poszczególnych pasmach górskich w Polsce, to wypełnij poniższy formularz i na dole wciśnij „Prześlij” – będziemy Cię na bieżąco informować o planowanych wyjazdach i akcjach w ramach projektu.
*Wymagane
Nazwisko *

Imię *

Wiek *
Podaj swój wiek w latach w chwili wypełniania tego formularza.

Telefon *
Twój telefon kontaktowy – jeśli wolisz kontakt smsowy dopisz na początku numeru skrót SMS

Adres mailowy *
Twój adres mailowy do korespondencji lub adres mailowy osoby, która w Twoim imieniu będzie prowadzić korespondencję

PESEL *
Podaj swój PESEL – będzie nam potrzebny do ubezpieczeń na wyjazdy

Adres zamieszkania *
Twój adres zamieszkania (ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) – pomoże nam to, organizować dojazd na wyprawy w góry

Zgłaszam się jako: *
Jako wolontariusz:
Opisz krótko swoje doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz w turystyce górskiej. Napisz czy posiadasz jakieś uprawnienia górskie lub związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.

Jako uczestnik projektu:
Opisz krótko swoją niepełnosprawność, jakiego wsparcia oczekujesz w poruszaniu się, jakie są Twoje potrzeby, na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas wycieczek w góry, czy masz już jakieś doświadczenie w tego typu projektach? Jaki sposób komunikowania się preferujesz? Czy na co dzień przyjmujesz jakieś leki?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu Razem na Szczyty w tym na zawarcie stosownych umów ubezpieczenia przez organizatora projektu. *
Podane na potrzeby realizacji projektu Razem na Szczyty oraz jego promocji dane osobowe Uczestników, Wolontariuszy oraz Opiekunów będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) [zwaną dalej: UODO] przez Fundację Jaśka Meli Poza Horyzonty z siedzibą w Lanckoronie, wpisaną do KRS 0000320551, NIP 551-254-15-23, REGON 120833030. Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO i przetwarza dane osobowe w celach promocji projektu, doprowadzenia do realizacji projektu oraz do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia Uczestników, Wolontariuszy oraz Opiekunów projektu. Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
Zgoda na użycie wizerunku: *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w postaci cyfrowej, drukowanej i innej, w materiałach opisujących projekt i na potrzeby jego promocji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 + 14 =